BCL analitza la normativa de càrrega per a camions i vaixells i les novetats en el tractament de mercaderies perilloses

La setmana passada es va celebrar, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la “Jornada de Seguretat en el Transport Marítim i Terrestre”, organitzada pel Grup de Treball de Seguretat Logística de l’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL).

La jornada, patrocinada per l’empresa Dangerous Goods Management (DGM) i organitzada amb el suport del Consell d’Usuaris del Transport de Catalunya i el departament de Territori i Sostenibilitat, va aplegar a directius i responsables de seguretat d’empreses de transport terrestre, operadors logístics i del sector marítim.

Transport sostenible, segur i de qualitat

La normativa de la Unió Europea estableix que els consellers de seguretat de mercaderies perilloses han de confeccionar un informe anual sobre les activitats de les empreses que s’ha de trametre a l’administració. Això permet a l’administració tenir la informació de l’activitat del sector en relació amb la gestió de les mercaderies perilloses, així com del compliment de les regles en matèria de prevenció de riscos. L’objectiu és reduir al mínim els riscos d’accidents i contribuir a un transport sostenible, segur i de qualitat.

Daniel Fernández, cap del Servei d’Inspecció i Règim Sancionador de la Generalitat, i Aitor Agea, president del Grup de Seguretat Logística del BCL i director de DGM, van ser els encarregats d’inaugurar la jornada. Tot seguit, Vicent Salom, TDS Adviser de BASF Española S.L, i membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Consellers de Seguretat, va presentar les novetats que apareixeran el 2019 en les reglamentacions de transport de mercaderies perilloses per via terrestre, especialment el nou “Informe Anual ADR”, obligatori per a les empreses de transport que realitzen serveis de mercaderies perilloses. Salom va explicar els canvis que s’introduiran en la normativa ADR a partir de 2019 i que afectaran sobretot a la denominació oficial de transport, l’embalatge i transport de les bateries de liti, l’obligatorietat d’algunes empreses de tenir consellers de seguretat i el tractament d’altres mercaderies.

Josep Plana, director comercial de Cordstrap va mostrar algunes de les experiències i errors habituals que encara passen a l’hora de estibar camions i vaixells. Plana va posar l’accent en les responsabilitats que tenen cadascun dels actors de la cadena logística, molt especialment els principals co-responsables legals: el carregador i el transportista. La normativa obliga a treballar junts a aquests dos tipus d’agents per evitar incidents i accidents que puguin perjudicar vides humanes en el transport.

Finalment, Josep Maria Fortuny, sub-director general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial va tancar la jornada valorant molt positivament la millor regulació i la formació d’aquest sector. Per Fortuny, el fet que avui es produeixin en el territori menys accidents amb mercaderies perilloses que anys enrere no es un fet casual, sinó que s’ha produït gràcies a que les administracions han desenvolupat una regulació més acurada i a l’esforç que fan les empreses de transport d’aquest tipus de mercaderies.

A la fotografia, Aitor Agea, president del Grup de Seguretat Logística del BCL i director de DGM (esquerra); i Daniel Fernández, cap del Servei d’Inspecció i Règim Sancionador de la Generalitat de Catalunya.

Fecha del Taller: