BARNAMARKETING – Cursos presencials i on-line

Barnamarketing-BCNK ofereix als socis de BCL un 20% de descompte en els cursos presencials i on-line que desenvolupa l’entitat.

FORMACIÓ PRESENCIAL – International business 2020

 • CEX 360 graus – 8/10 hores. Gestió completa d’una operació d’importació/exportació, simulació sobre cas real. Programa d’entrenament en internacionalització.
 • Com comprar internacionalment i importar sense coneixements previs – 8/10 hores. De l’EXW Xangai a l’full-cost d’importació.
 • Comerç exterior per a personal dels departaments de logística – 16 hores (2 dies x 8 hores). Coneixements i pràctiques de gestió en comerç exterior
 • Administratius import-export, actualització sobre normativa i documents i pràctiques de gestió a partir de la nova normativa del CAU – 16 hores (2 dies x 8 hores).
 • Preparació de producte per a l’exportació – 6 hores. Packaging, embalatge, inspeccions, documentació, certificats, marques, registres, colors, idiomes, etc.
 • Incoterms 2020. Normativa actualitzada. Negociació. Minimitzar els riscos i costos dominant els incoterms – 8 hores, Anàlisi i criteris d’ús. Preus d’importació i exportació a partir dels incoterms 2020.
 • Gestió de les operacions triangulars de comerç exterior – 6 hores. Incoterms 2020, fluxos i documentació i formes de pagament adequades.
 • El Comerç exterior en 50 documents – 2020 – 8 hores. Emplenament, documents digitals, processos i fluxos. Errors més habituals.
 • Negociació internacional – 8 hores. Anàlisi de diferents perfils i models de negociació. Casos pràctics reals.
 • Distribució comercial i contractació internacional – 16 hores (2 dies x 8 hores). Estratègies i casos pràctics reals.
 • Supply Chain Management a transport marítim de contenidors i multimodal – 10 hores.
 • Taller pràctic sobre màrqueting i venda internacional – 10 hores. Elaboració de el pla d’Investigació de mercats internacionals i el pla de màrqueting, simulació sobre casos reals de venda internacional.

MODULS FORMATIUS ON-LINE

 • Gestió de l’Comerç Exterior de l’A a la Z – 140 hores
  Preu: 880 €. 20% descompte per a socis BCL
 • Incoterms 2020-35 hores. Base de càlcul per als preus. Càlcul de preus d’exportació i importació.
  Preu: 190 €. 20% descompte per a socis BCL
 • Logística internacional, planificació i gestió de l’transport internacional – 60 hores. Tipologies, tarificació i contractació.
  Preu: 490 €. 20% descompte per a socis BCL
 • Gestió duanera i fiscalitat de el comerç internacional – 45 hores. El C.A.U. Codi duaner comunitari
  Preu: 375 €. 20% descompte per a socis BCL
 • Gestió professional de les formes de pagament en el comerç exterior – 40 hores. Finançament de compres i vendes internacionals i mercat de divises
  Preu: 360 €. 20% descompte per a socis BCL
 • 30 casos pràctics per entendre la gestió de el comerç internacional – 30 hores
  Preu: 360 €. 20% descompte per a socis BCL

Característiques dels cursos online

En els cursos i mòduls formatius on-line que Barnamarketing-BCNK ofereix als socis de BCL l’alumne realitza el curs autònomament, de forma individual i amb l’ajuda d’un tutor on-line. El curs comença en el moment que l’alumne es dóna d’alta i té un termini de finalització.

Els cursos es duen a terme a través de la plataforma digital de Barnamarketing-BCNK i un cop finalitzats s’emet un diploma / certificat d’aprofitament.

Per a més informació

BARNAMARKETING-BCNK

José Luis Cabo

Via Augusta, 74 3º 1ª

08006 Barcelona

Telf. 93 415 48 70 / 687 856 919

E-mail: jlcabo@barnamarketing.com

www.barnamarketing.com

Fecha del Taller: