Barcelona tindrà un nou pol econòmic i logístic al Baix Llobregat nord

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, està elaborant el pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que afecta als municipis d’Abrera, Martorell i Sant Esteve de Sesrovires

El PDU servirà per regular el sòl industrial i d’activitat complementària en aquests municipis i té per objectiu delimitar i executar un centre d’activitat econòmica vinculat a la industria automobilística, donat que en aquest terme es troba la fàbrica de Seat.

A més, en aquesta zona, en la seva part nord-oest, també es desenvoluparà una àrea vinculada a les activitats logístiques i que serà la segona CIM metropolitana; la CIM Baix Llobregat.

Aquest centre logístic, ubicat en terrenys públics de l’Incasòl i Cimalsa i també privats, es configurarà de manera que pugui donar servei al clúster de l’automoció.

La generació d’aquest nou terreny logístic i industrial, que tindrà unes 122 hectàrees, ha de passar encara diversos tràmits, però es preveu que a finals del 2016 el projecte estigui totalment aprovat.

La CIM Baix Llobregat se sumarà a l’oferta d’espais logístics i industrials gestionats per Cimalsa com ho són les CIM Vallès, Lleida, La Selva i El Camp, els LOGIS Empordà i Bages i els LOGIS Intermodals Penedès, Montblanc i Empordà.

Fecha del Taller: