Barcelona posa en marxa un sistema de tecnologia mòbil per gestionar les àrees de Distribució Urbana de Mercaderies

L’aplicació areaDUM és un pas més per avançar mitjançant l’ús de les noves tecnologies en el concepte d’Smart City i permetrà que l’Ajuntament de Barcelona compti amb més informació sobre el repartiment de la càrrega i descàrrega i alhora facilitarà l’ús d’aquestes places a les empreses distribuïdores.

L’Ajuntament de Barcelona ha desplegat a tota la ciutat la nova regulació de les àrees de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), que corresponen a les zones de càrrega i descàrrega. L’areaDUM es desplega a tota Barcelona, amb aproximadament 9.000 places i l’objectiu d’actualitzar i millorar el sistema de gestió de les zones de càrrega i descàrrega, afavorint-ne l’ús adequat, una major mobilitat i implantant solucions a través de la tecnologia mòbil. S’estima que al dia es produeixen 45.000 estacionaments en aquestes zones.

L’1 de juliol, l’areaDUM serà obligatòria, el disc horari deixarà de tenir validesa i serà necessari fer ús de l’aplicació areaDUM o del sistema de SMS per gestionar l’estacionament. Fins llavors, coexistiran els dos sistemes. En total s’instal·laran a tota la ciutat 2.500 senyals verticals d’areaDUM.

L’aplicació gratuïta areaDUM, disponible per a dispositius amb sistema Android i iPhone, permet evitar multes innecessàries gràcies al seu sistema d’avisos, que es pot configurar segons les necessitats de l’usuari per a que doni un avís del temps que queda per finalitzar l’estacionament. L’aplicació també ubica el vehicle en un mapa, ofereix un registre detallat de totes les operacions, informa sobre les novetats de l’AREA i manté un canal de comunicació molt còmode, ràpid i directe entre l’usuari i el servei d’atenció al client.

En el cas de no disposar d’un smartphone, s’ha habilitat com a alternativa un servei d’SMS a través del qual també es podrà gestionar l’estacionament a l’areaDUM.

El nou sistema, ja sigui a través de l’app o dels SMS, estarà a l’abast de tothom que tingui mòbil o smartphone, el que suposa un 98% dels usuaris que diàriament fan ús de les places de l’areaDUM.

Aquesta aplicació és un pas més per avançar mitjançant l’ús de les noves tecnologies en el concepte d’Smart City. L’aplicació permetrà que l’Ajuntament de Barcelona compti amb més informació sobre el repartiment de la càrrega i descàrrega i alhora facilitarà l’ús d’aquestes places a les empreses distribuïdores i ajustarà la oferta a les necessitats dels diferents col·lectius. Està previst que, en un futur, també s’informi de la disponibilitat de places, per evitar haver de donar voltes buscant lloc i que l’usuari estalvií temps i diners, mentre es redueix la contaminació, el soroll i es guanya en qualitat de vida.

El desplegament de l’areaDUM s’emmarca dins dels eixos del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que té com un dels objectius la millora de la Distribució Urbana de Mercaderies mitjançant una millor gestió de l’eficiència i l’eficàcia de la càrrega i la descàrrega a Barcelona.

Cal tenir en compte que la distribució urbana de mercaderies suposa un repte logístic tant pels responsables de mobilitat de la ciutat com pels distribuïdors, que es troben amb espais complexes per l’entrada i sortida de vehicles. Alhora, és necessari compatibilitzar aquesta distribució amb la resta d’usos de la ciutat.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: