Avancen els projectes per a promoure el GNL com a combustible alternatiu al Port de Barcelona

El Port de Barcelona segueix avançant en el desenvolupament del seu Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire i, més concretament, en l’impuls de mesures destinades a reduir de manera efectiva les emissions contaminants de l’activitat portuària. Dos projectes destacats del pla –la posada en servei d’una unitat mòbil generadora a gas per a vaixells ro-ro durant l’estada a port i l’adaptació d’una gavarra per a subministrar gas natural liquat (GNL) als vaixells– han entrat en la fase prèvia a la realització de les proves pilot, que es desenvoluparan durant els propers mesos.

Durant les darreres setmanes s’han reunit al Port els socis integrants d’ambdós projectes pilot basats en l’ús de GNL com a combustible alternatiu i que estan inclosos en el projecte CORE-LNGas hive, finançat per la Unió Europea (UE) i coordinat per Enagás.

Unitat mòbil generadora a GNL

En el cas del projecte per a posar en servei una unitat mòbil generadora elèctrica a gas per a vaixells ro-ro durant l’estada a port, substituint el funcionament dels motors auxiliars de la nau, els treballs es troben molt avançats i es preveu que s’iniciïn les primeres proves reals durant aquest estiu. Aquesta unitat generadora i els seus tancs de GNL han de ser de fàcil càrrega i descàrrega, raó per la qual s’han instal·lat dins de contenidors de 40 peus per tal que pugui viatjar a bord del vaixell ro-ro durant els trajectes entre ports i també sigui de fàcil instal·lació al moll on atraqui el vaixell.

El projecte, que comprèn l’anàlisi tècnica i de viabilitat econòmica; l’anàlisi d’emissions dels motors dièsel ja existents per a poder comparar-les amb les del motor a gas; el disseny i construcció del motor generador elèctric i dels tancs per a GNL i les seves respectives connexions; les modificacions necessàries tant al vaixell com al port; l’anàlisi de risc al port i a bord del vaixell; i el redactat d’un manual d’operacions; entre d’altres. es troba en una fase molt avançada i es preveu que la proba pilot es pugui realitzar al Port de Barcelona durant l’estiu de 2017.

Els socis d’aquest projecte, coordinat pel Port de Barcelona, són l’empresa Guascor Dresser Rand (del grup Siemens), que construeix el generador elèctric; l’empresa HAM, que construeix els tancs de GNL; Flota Suardíaz, propietària del vaixell L’Audace amb el qual es realitzarà aquesta prova pilot; Bureau Veritas, que certifica el motor per al seu ús marí; i els ports de Barcelona, Vigo i Tenerife, on es faran les proves pilot, que realitzen la logística del subministrament de GNL i redacten els respectius informes d’anàlisi de risc.

Aquest projecte, pioner a Europa, vol ser una solució versàtil i flexible contra les emissions als ports ja que ha estat dissenyat per a ser eficient i amb uns costos molt reduïts amb l’objectiu que pugui ser aplicable a qualsevol vaixell i en qualsevol port.

Gavarra subministradora de GNL als vaixells

El projecte d’adaptació d’una gavarra per a subministrar GNL als vaixells, també coordinat pel Port de Barcelona, avança a bon ritme i es preveu que les primeres proves reals es realitzin a mitjans del 2018. En el projecte hi participen les companyies CEPSA, que s’encarrega de l’estudi de la previsió de demanda futura de GNL per a vaixells al Port de Barcelona, i per tant, del disseny de l’oferta del servei; Flota Suardiaz, que ja ofereix serveis de bunquering a Barcelona i que construeix la nova gavarra mixta per al subministrament de combustibles tradicionals i de GNL; HAM, que dissenya i construeix els tancs i les canonades per a fer arribar el GNL als vaixells; Bureau Veritas que s’encarrega de la certificació dels canvis al vaixell; i el Port de Barcelona que dissenya la logística de l’operativa de subministrament dins la dàrsena i fa els estudis d’identificació de riscos i la regulació del servei de bunquering de GNL al Port.

Fecha del Taller: