Avança el Pla director urbanístic d’activitat econòmica del Baix Llobregat nord

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc metropolità, celebrada telemàticament i presidida pel secretari d’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat provisionalment avui el Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. Els PDU són figures de planejament que es focalitzen en sectors d’activitat o en peces de sòl amb un clar interès públic i que afecten diversos municipis. En aquest cas, forma part de l’estratègia de planejament urbanístic pensat per generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i territorial. Ara, la Comissió elevarà el PDU a la Comissió territorial de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

Així, el Pla determina i ordena tres sectors d’activitat econòmica supramunicipal; fixa directrius per habilitar diversos trams de bulevards urbans, i estableix mesures per estructurar i potenciar els corredors ecològics de la zona. Cal remarcar que aquest PDU s’ha tramitat de manera coordinada amb el Pla director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, que va ser aprovat definitivament el mes passat i que abasta un àmbit territorial més ampli.

Ordenació de sectors d’activitat econòmica

El PDU que avui s’aprova abasta 1.912 hectàrees i representa el 37% de la superfície dels termes de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Abrera. Delimita i ordena tres àrees d’activitat econòmica, en defineix els elements estructurals, articula la seva relació amb les ciutats existents i concreta la possibilitat d’ubicar-hi usos logístics, industrials i terciaris.

1. SectorCinturóOest: Situat en elst ermes municipals d’Abrera,Martorell i Sant Esteve Sesrovires, amb una superfície de 118 hectàrees. Abasta els terrenys de la factoria SEAT des de l’avinguda de Ca n’Amat, a l’extrem nord, fins el parc forestal de Can Cases, al sud. S’hi proposa un sostre edificable de 283.921 m2, inferior al que preveia el planejament vigent.

L’ordenació proposada preveu convertir la banda oest de les instal·lacions de SEAT en el nou front urbà de l’empresa una vegada es construeixi el Cinturó Oest. Es tracta del vial de connexió entre el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l’oest de l’A- 2.

2. Sector Can Cases: Amb 58.428 m2 de superfície, és una parcel·la triangular delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l’est per l’antiga carretera N-II, i a l’oest pel ramal d’enllaç de l’A-2 i l’AP-7.

Atesa la seva posició privilegiada, es dibuixa com un pol d’activitat vinculat a la factoria SEAT.

3. Sector Xàmenes: En aquest cas, el sector es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires i té 519.156 m2 de superfície, a tocar de la carretera B-224. El seu desenvolupament es preveu aprofitant el desdoblament d’aquesta carretera. El Pla planteja dividir-lo en quatre parcel·les amb una superfície d’entre 3,5 i 12,5 hectàrees cadascuna.

page2image1814144

Fecha del Taller: