Augmenta la contractació d’espais logístics a Catalunya

Segons dades ofertes per Forcadell, durant el tercer trimestre de 2015 la contractació logística a Catalunya va pujar a 125.660 metres quadrats, xifra que suposa doblar la superfície contractada respecte el mateix període de l’any anterior (61.796 m²). Pel que fa a l’acumulat de gener a setembre els metres quadrats contractats ascendeixen a 514.575.

De la superfície total contractada en el tercer trimestre, el 72% s’ha comercialitzat en la tercera corona de Barcelona, mentre que el 22% s’ha realitzat a la segona corona i el 6% restant a la primera.

Pel que fa a la tipologia de les naus comercialitzades, el 50% de les operacions superaven els 10.000 m² de superfície; un 10% van ser instal·lacions compreses entre els 5.000 i els 10.000 m²; i un 40% van ser naus d’entre 2.500 i 5.000 m².

Fecha del Taller: