ATEIA Barcelona i BCL signen un conveni de col·laboració

L’Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona, Organització per a la Logística, el Transport i la Representació Duanera (ATEIA-OLTRA Barcelona), i l’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) van signar el dijous 19 de desembre un acord que preveu que les dues organitzacions col·laboraran en diferents àrees d’interès comú, tant a nivell nacional com internacional.

L’acord, signat pel president de BCL, Pere Navarro, i el president d’ATEIA-OLTRA Barcelona, Emili Sanz, estableix la col·laboració en aspectes com la participació en congressos, en el desenvolupament de projectes comuns i en temes de formació, així com en altres activitats que es considerin oportunes per a ambdues associacions.

El principal objectiu del conveni signat és establir sinergies entre les dues entitats, per a benefici dels seus associats i per a la millora competitiva de sistema logístic a Catalunya.

BCL treballa per a la millora de la competitivitat i la promoció de Catalunya com a plataforma logística euromediterrània. Està integrada per les principals empreses privades i públiques del sector logístic i per associacions professionals, entitats dedicades a la formació i a la innovació, així com altres organismes i institucions d’investigació i desenvolupament industrial, econòmic i logístic. BCL, a través dels seus diferents comitès, és un fòrum d’anàlisi, debat i reflexió dels professionals sobre el present i el futur del sector logístic de Catalunya.

ATEIA-OLTRA Barcelona és una associació empresarial sense ànim de lucre, fundada el 1977, que té per objectiu fomentar l’empresa transitària i la defensa dels seus interessos, sent una de les seves missions principals el reconeixement públic i institucional de les seves empreses associades. L’entitat té el reconeixement d’organismes oficials i altres entitats i institucions vinculades amb el sector i gaudeix de gran prestigi en l’àmbit empresarial. Els seus objectius són representar els interessos de les empreses associades davant les institucions publiques i privades, així com en els principals fòrums empresarials nacionals i internacionals; aglutinar l’intercanvi de coneixements i experiències empresarials; i oferir serveis, adaptats a les necessitats de les empreses associades.

Fecha del Taller: