Ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics i amb combustibles alternatius per a la mobilitat urbana

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat per primer cop ajuts per valor de 150.000 euros per a la adquisició de vehicles elèctrics i de molt baixes emissions d’ NOx i partícules dins la flota de taxis, amb l’objectiu de reduir la contaminació local vinculada a la mobilitat urbana.

La mesura s’emmarca dins del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de l’aglomeració urbana de Barcelona (PAMQA Horitzó 2020), que recull el  conjunt d’actuacions per reduir la contaminació atmosfèrica dels 40 municipis de l’aglomeració de Barcelona.

D’una banda, s’han destinat 80.000 euros a l’adquisició de vehicles elèctrics per als 20 primers vehicles elèctrics que s’han incorporat a la flota del taxis durant l’any 2014, que operen als 40 municipis metropolitans. Així, es vol potenciar la propulsió elèctrica com a única alternativa de mobilitat motoritzada amb emissions locals zero que redueix, a més, la contaminació acústica.

L’objectiu és aconseguir que un mínim dels 15% de la flota de taxis que operen en municipis amb nivells alts de contaminació atmosfèrica i de pressió acústica siguin elèctrics en cinc anys. Per això, per al 2015, es preveu incrementar la línia d’ajuts fins als 500.000 euros, que també aniran destinats a furgonetes elèctriques de distribució urbana dins dels 40 municipis que superen els nivells de contaminació límit.

D’altra banda, el Departament ha destinat 70.000 euros a ajuts per a l’adquisició de vehicles híbrids de baix consum, gas natural i de gas liquat del petroli (GLP), per a la flota de taxis, concretament per als 70 primers cotxes. L’objectiu es aconseguir que el 27% de la flota de prop d’11.000 vehicles que recorren anualment més de 55.000 km de xarxa urbana siguin híbrids.

Fecha del Taller: