Ajuts per a la compra de vehicles comercials i furgonetes de baixes emissions

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat durant l’any 2017 un total de 300.000 euros en ajuts per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats a usos comercials, al transport de mercaderies i al servei de taxi, que operen en els 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona decretats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Aquests ajuts busquen afavorir la renovació de vehicles per models de menor consum i que generen menys òxids de nitrogen (NOx) i partícules.

Aquests incentius formen part de les mesures que estableix el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 de la Generalitat. El pla busca reduir la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Fecha del Taller: