Aena obté un benefici brut d’explotació, (Ebitda) de 226,4 milions d’euros, un 27,2% més que en el primer trimestre de 2014

– Els ingressos totals van augmentar fins 675.200.000, un 14,6% impulsat per l’evolució del trànsit i el sòlid creixement dels ingressos comercials (un 16% més que en el mateix període de 2014).

– Consolida la tendència de creixement en el seu trànsit de passatgers, arribant dels 37,3 milions els tres primers mesos de 2015, un increment del 6,2% respecte al mateix període de 2014.

– La millora en els ingressos i el manteniment de l’eficiència permet a la companyia tancar el primer trimestre amb un benefici net de 12,2 milions d’euros (121,6% més que en el mateix període de 2014).

AENA SA, primer gestor aeroportuari del món per nombre de passatgers i companyia cotitzada des del passat 11 de febrer, ha obtingut un benefici brut d’explotació (Ebitda) de 226,4 milions d’euros, un 27,2% més que en l’exercici anterior.

El fort creixement de l’Ebitda es deu a la consolidació del trànsit aeri que en el primer trimestre de 2015 ha estat un 6,2% més que en el mateix període de 2014, impulsat tant pel trànsit nacional com per l’internacional; recolzat addicionalment en el sòlid creixement dels ingressos comercials (dins i fora de terminal), (un 16% més), el manteniment de l’eficiència en costos i la consolidació de l’Aeroport de Luton (8,9 milions d’euros d’Ebitda).

Els ingressos totals registrats per Aena en el primer trimestre del 2015 van augmentar fins als 675.200.000 d’euros el que suposa un increment del 14,6% respecte al 2014, dels quals el 26,7% corresponen a ingressos comercials.

L’esforç en la reducció de costos dut a terme en els últims anys es reflecteix en el manteniment de l’eficiència en el primer trimestre (despeses d’explotació, excloent Luton, + 0,9%).

El benefici net de l’exercici ascendeix fins als 12,2 milions d’euros en el primer trimestre de 2015, amb un augment del 121,6% respecte al mateix període de 2014. En el període s’han registrat deduccions per inversions per import de 34, 4 milions d’euros i com a conseqüència de la presa de control de Luton s’ha procedit a la consolidació dels seus resultats per integració global en el període.

Disciplina Financera.
La reducció del deute durant el primer trimestre del 2015 està vinculada a la generació de caixa ia l’amortització trimestral del deute per un import de 271 milions. El Deute financer net (1) comptabilitzada a 31 març 2015 arriba 10.430 milions d’euros enfront dels 10.733.000 d’euros al tancament de 2014.

La inversió pagada durant el primer trimestre de 2015 va ascendir a 32,2 milions d’euros, incloent 3,1 milions d’euros de Luton.

Estadístiques primer trimestre.
La xarxa d’Aena consolida la tendència de creixements que es ve produint continuadament des de fa un any i mig en el tràfic de passatgers. El primer trimestre del 2015 mostra un augment del 6,2% amb més de 37,3 milions de passatgers a tota la xarxa d’Aena i un 3,3% més en nombre d’operacions.

Resulta destacable la recuperació del trànsit en el principal aeroport de la xarxa, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que creix un 11,8% en el seu nombre de passatgers respecte al mateix període de 2014.

Font: AENA
Foto: Jordi Cucurull/ flickr

Fecha del Taller: