Aena dissenya un pla immobiliari per a l’Aeroport de Barcelona-El Prat

L’Aeroport de Barcelona-El Prat va registrar el 2017 un total de 47,3 milions de passatgers, 323.539 operacions d’aeronaus i 156.105 tones de mercaderies. Més de 100 companyies aèries el connecten amb més de 200 destinacions a tot el món.

L’entorn d’aquesta infraestructura també presenta altres peculiaritats, d’una banda, la seva proximitat al Port de Barcelona el configuren com un pol d’innovació al servei de la competitivitat econòmica i, d’altra banda, està envoltat per uns espais naturals que incrementen el seu valor en el territori.

Actualment, l’Aeroport de Barcelona-El Prat ocupa uns terrenys de 1.553,54 hectàrees. D’aquest total, 806 hectàrees és la superfície destinada a l’activitat de les aeronaus i 543 hectàrees són terrenys encara lliures d’activitat, repartits en 215 hectàrees de sòl preservat pel seu valor ambiental i 328 hectàrees de sòls comercialitzables per a usos mixtos. Per a aquesta àrea lliure de sòl, Aena ha dissenyat un pla immobiliari que ha de contribuir a desenvolupar un pol de serveis i economia digitals, sense oblidar la integració dels valors mediambientals dels espais naturals del Delta del Llobregat com a part de l’ordenació de la infraestructura immobiliària.

La proposta d’usos d’Aena per al sòl encara lliure a l’aeroport català es divideix i distribueix en cinc àrees o àmbits:

  • El Parc logístic, de 58 hectàrees i amb una possibilitat d’edificar uns 288.000 metres quadrats.
  • El sector Cargo + e-commerce, de 75 hectàrees de superfície i amb una possibilitat d’edificació de l’ordre de 560.000 metres quadrats, que oferiria les condicions per a la implantació d’eco-sistemes empresarials de comerç electrònic a nivell europeu.
  • L’àrea AirCity, de 49 hectàrees i que ofereix una edificabilitat d’uns 592.000 metres quadrats.
  • La zona d’oficines i Business Farms, de 28 hectàrees i amb una edificabilitat al voltant dels 143.000 metres quadrats.
  • La superfície per a la Indústria 4.0 + aeronàutica, de 51 hectàrees i amb la possibilitat d’edificar uns 261.000 metres quadrats que vindria a ser una plataforma tecnològica per a la investigació, la fabricació i la comercialització relacionada amb aquest segment d’activitat.

Les 328 hectàrees repartides en aquestes cinc seccions donaria peu a poder edificar una mica més de 1,8 milions de metres quadrats, en un termini que Aena ha fixat en 20 anys i que implicaria una inversió total de 1.264 milions d’euros.

La fase 0 de llançament, de cinc anys, exigiria una inversió inicial de 386 milions d’euros, i es preveu edificar uns 726.000 metres quadrats i realitzant essencialment millores en el transport públic per atendre les necessitats de mobilitat futures. En la fase 1 de desenvolupament, també de cinc anys, la inversió acumulada seria de 708 milions d’euros i l’edificabilitat aconseguiria més de 1,2 milions de metres quadrats, realitzant-se les principals millores en les infraestructures de subministraments. Finalment, la fase 2 de consolidació, de deu anys, tindria una inversió acumulada de 1.264 milions d’euros, aconseguint-se els 1,84 milions de metres quadrats edificats i realitzant-se les principals millores en els accessos i en la preparació per a la mobilitat autònoma.

Fecha del Taller: