ACCIÓ identificarà les oportunitats de licitacions públiques internacionals

Des de la constitució del Consell Assessor per a la Internacionalització de la Logística de Catalunya el mes d’octubre passat, la Comissió Executiva ha fet diverses reunions amb consultores i enginyeries catalanes amb l’objectiu de captar el seu interès a participar en projectes internacionals en els àmbits de la logística i el transport.

El Consell Assessor va néixer amb l’objectiu d’impulsar actuacions internacionals de les entitats i institucions catalanes sota una plataforma única, per a potenciar la capacitat d’actuació conjunta a l’exterior. Exportar les millors pràctiques en infraestructures

(també en els àmbits de la gestió i la tecnologia) i el transport, tant l’àmbit públic com el privat, per tal de reforçar la posició d’empreses catalanes a l’exterior i impulsar les relacions amb les Institucions Financeres Multilaterals (IFM), que permeti el finançament de projectes d’interès mutu.

En aquest sentit, la Comissió Executiva ha realitzat, recentment, la seva primera reunió on es va informar de les tasques realitzades des de la seva constitució i sobre les línies d’actuació i la situació dels projectes que es preveu abordar.

Un dels punts tractats en la reunió, va ser l’aprovació de la proposta realitzada per ACCIÓ en la qual està previst realitzar una exploració de les oportunitats de licitació públiques finançades per organismes multilaterals i europeus en logística i transport, centrades principalment a Amèrica Llatina i Àfrica. Aquestes identificacions seran realitzades des de les oficines d’ACCIÓ a les ciutats de Washington DC i Brussel·les, a més de l’organització d’agendes individuals de reunions en totes dues ciutats.

Durant aquests mesos s’ha estat treballant per detectar necessitats del sector logístic a Amèrica Llatina com és el cas de l’interès del ministeri de transports colombià i la CAF en la creació d’una agència colombiana de logística, entre altres projectes. Respecte al continent africà, s’han detectat interessos estrangers en iniciatives en països com Gabon, el Senegal, Camerun, entre altres.

En la reunió es va acordar la creació d’una carta de serveis, on es recullin els projectes on es pugui actuar des del consell assessor i llurs membres (departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement, els ports de Barcelona i Tarragona, el Consorci de la Zona Franca, CIMALSA, Fundació CETMO i Barcelona-Catalunya Centre Logístic).

Uns dels punts tractats en la reunió va ser la possibilitat d’augmentar els integrants del Consell Assessor i en aquest sentit es va considerar fer una invitació a les organitzacions com el clúster Railgrup així com a col·legis i associacions professionals vinculats amb la logística i el transport.

Fecha del Taller: